پایان نامه بررسی میزان جیوه در ماهیهای مصرفی

مطالب دیگر:
کارگاه آموزشی برنامه سلامت دهان و دندانکارگاه آشنایی با اصول مجموعه سازی و مجموعه گستریکارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامتکارگاه اموزشی توجیهی ویژه کارکنان شرعیکارگاه اقتصاد مقاومتیکارگاه ارزیابی درونی دانشگاهکارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلیکارگاه SPSS پیشرفته تحلیل عاملی اکتشافیکارگاه آموزشی – مشورتی NICUکارکردهای اختصاصی تغذیه در بلایا و فوریت هاکارتونهای قدیمی دوران کودکیکارت گرافيک و مانيتورکاربری تجهیزات پزشکیکاربردهای منطق فازی در مدلسازیکاربردهای روان‌شناسی در شطرنجکاربردهای روان‌شناسی در شطرنج 2کاربرد های نفت خامکاربرد نظریه فازی در انتخاب تأمین کننده مواد اولیهکاربرد نانوذرات پلاسمونیک در ادوات الکترونیکيکاربرد کامپيوتردر پژوهش با تاکید بر SPSSکاربرد کامپیوتر در اقتصادکاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزیکاربرد فناوری نانوکاربرد ریاضی در علوم مختلفکاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی
دانلود پایان نامه داروسازی ,دانلود پایان نامه ,دانلود پایان نامه سم شناسی ,رشته سم شناسی پر وژه سم شناسی ,پروژه داروسازی ,روشهای اندازه گیری فلزات سنگین ,اندازه گیری فلزات سنگین ,مصرف ماهی در ایران ,جیوه و تجمع آن در ماهیها ,پایان|39005577|len

خلاصه فارسی:
جیوه از دسته عناصر پوسته زمین است که پس از فرایند متیلاسیون توسط میکروارگانیسمهای بی هوازی موجود در کف دریا،به متیل مرکوری تبدیل و در پیکره آبزیان تجمع می یابد. مصرف اینگونه آبزیان آلوده توسط انسان میتواند عامل بروز بسیاری از ناهنجاریها بویژه آسیب های عصبی گردد. در این مطالعه غلظت جیوه در 90 نمونه ماهی (از 10 گونه) و 18 نمونه کنسرو تن ماهی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از جمع آوری، هضم و آماده سازی نمونه ها غلظت این آلاینده توسط دستگاه جذب اتمی (سیستم تولید هیدرید) اندازه گیری شد و نتایج بر حسب میکرو گرم در هر گرم وزن ماهی گزارش گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، 52% از کل نمونه های مورد بررسی، دارای غلظتی بالاتر از استاندارد ارائه شده از سوی WHO/FAO بودند. در این میان ماهی فیله کولی صید شده از دریای جنوب با میانگین غلظت g g-1µ 23/1+04/2 بیشترین و ماهی کپور و آزاد صید شده از دریای شمال به ترتیب با میانگین غلظت g g-1µ
24/0+24/0 و g g-1µ 08/0+25/0 کمترین مقادیر جیوه را دارا بودند. همچنین
بجز 4 نمونه،غلظت جیوه در تمام نمونه های تن مورد بررسی پایین تر از حد
مجاز اعلام شده از سوی WHO/FAO بود. با توجه به اهمیت سمیت این آلاینده در
اقشار مختلف جامعه بویژه زنان باردار و شیرده و همچنین کودکان زیر 10 سال و
نظر به آلودگی بالای ماهیان صید شده بویژه در دریای جنوب، تحقیقات تکمیلی
در خصوص علل و آثار بجای مانده از این آلاینده در این مناطق توصیه می شود.Abstract
Mercury is a heavy metal that presents in the earth’s crust and it is methylated by bacteria in aquatic environments to methyl mercury (MeHg) in anaerobic conditions. It is then concentrated by the food chain so predatory fish and other seafood animals may have the highest levels. Thus, consuming fish and other seafood lead to human exposure. In this study, mercury metal level was measured in 90 fish samples and 18 canned tuna fish available in the market in mashhad city. After collection, digestion and preparation of samples, level of mercury metal was determined by hydride generation atomic absorption spectrophotometery and the metal content, expressed in µg g-1 wet weight. The results of this study indicate that About 52% of the total fish samples analyzed had Hg levels above 0.5 ppm. The highest Hg levels were noted in Fila Coli caught in waters surrounding Persian Gulf (2.04±1.23 µg g-1 dry weight). and the lowest were noted in Common carp and Salmon caught in waters surrounding Caspian sea, 0.24+0.24 µg g-1 and 0.25+0.08 µg g-1 , respectively. Also, except four sampels, the all of canned tuna fish have concentrations well below the permissible FAO/WHO levels for this toxic metal. however, These findings suggest that exposure to MeHg is widespread and
that men may be a previously unrecognized high risk population.

فهرست مطالب:
فصل اول / جیوه و تجمع آن در ماهیه
فصل دوم / منابع و سرانه مصرف ماهی در ایران
فصل سوم / روشهای اندازه گیری فلزات سنگین
فصل چهارم / مواد و دستگاهها
فصل پنجم / روش کار
فصل ششم / نتایج
فصل هفتم / بحث